Nr.94 - Orienteringspunkter

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalgsformanden orienterede om:

  • Status for afvikling af Seniorrådsvalget

Administrationen orienterede om:

  • Aktuel sag vedr. omsorgstandpleje
  • Hjemmeplejens anvendelse af klik-låse