Nr.89 - Forebyggelsesrådet - Beretning 2017 og Status 2014-2017

Sagsnr.: 17/1183

 

Beslutningstema

Orientering om Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningens beretning for 2017 samt status for arbejdet 2014-2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune har udarbejdet en status over Forebyggelsesrådets arbejde i perioden 2014-2017 samt Beretning for 2017.


På mødet vil Forebyggelsesrådets formand fremlægge rådets resultater og give Rådets anbefalinger til det videre arbejde og den fremadrettede organisering af Forebyggelsesrådet. Byrådet har med budgettet for 2018-2021 besluttet at videreføre Forebyggelsesrådet for de kommende fire år. Drøftelserne i Social og Seniorudvalget med afsæt i Forebyggelsesrådets resultater de første 4 år vil danne grundlag for et eventuelt justeret kommissorium og sammensætning til godkendelse på det nye Social- og Seniorudvalg primo 2018. Her vil det nye Seniorråd og nye Handicapråd også have konstitueret sig.


I ”Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen 2014-2017 – Status oktober 2017” ses en oversigt over hvilke områder Forebyggelsesrådet har arbejdet med i perioden samt hvordan, der er arbejdet med det enkelte område, og hvilken plan der er for det fremadrettede arbejde inden for det enkelte område.


Status dokumentet omhandler følgende områder:

 • Årsberetninger mv.
 • Fysisk aktivitet
 • 5-årig gigthandlingsplan for ældrebefolkningen
 • Forebyggelse og mental sundhed, mad og ernæring
 • Kronisk sygdom og forebyggende indsats
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Ældre og medicinforbrug
 • Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

Status 2014-2017 er vedlagt som bilag.


Beretning 2017 omhandler:

 • Gigthandlingsplan og GLA:D projekt
 • Mad og Ernæring
 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Kronisk sygdom og forebyggende indsats
 • Ældre og medicinbrug
 • Videreførsel af Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen

Beretning 2017 er vedhæftet som bilag.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

 1. At Social- og Seniorudvalget tager orienteringen til efterretning.
 2. At administrationen med afsæt i drøftelserne udarbejder udkast til eventuelt justeret kommissorium og rådssammensætning til godkendelse i det nye Social og Seniorudvalg primo 2018.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalget udtrykte stor ros til Forebyggelsesrådets arbejde. Udvalget tog årsrapporten til efterretning.