Nr.88 - Udvalgets besøg på Øresundshjemmet

Sagsnr.: 17/24740

 

Beslutningstema

Program for udvalgets besøg på Pleje- og Aktivitetscenter Øresundshjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Seniorudvalget afholder en del af udvalgets møder på institutionerne under udvalgets ressort.

Den 13. november afholdes mødet på pleje- og aktivitetscenter Øresundshjemmet i Humlebæk.

Program:


17:30

Orientering om Øresundshjemmets virksomhed og aktuelle udvikling ved centerleder Rikke Kirkeby


Kort rundvisning på Øresundshjemmet18:00 Ordinært udvalgsmøde starter

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Udvalget takkede for en god orientering og rundvisning.