Nr.87 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-11-2017

Dagsorden godkendt.