Nr.14 - Klippekort plejecentre 2017

Sagsnr.: 17/4425

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Orientering om iværksættelse af klippekortsordning på Fredensborg kommunes plejecentre 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Der indføres klippekortsordning på alle plejehjem i 2017.

Fredensborg kommune søger Sundheds- og Ældreministeriet om midler til klippekort med ansøgningsfrist 3. marts 2017.

Midlerne er fordelt efter bloktilskudsnøglen for alle landets kommuner.


Formålet med at søge er at kunne tilbyde en halv times ekstra hjælp om ugen til alle beboere på Fredensborg kommunes plejecentre. Beboeren er selv med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til.


Tilskuddet udgør 2.663.000 kr i 2017 og 2.663.000 kr i 2018.


Beboerens klippekort er fleksibelt. Det betyder, at den ekstra hjælp kan bruges ved et klip om ugen eller samles sammen. Dog maksimum til 6 sammenhængende timer. Hjælpen aftales mellem beboer og plejepersonale.


Målgruppen for klippekortet er alle beboere på Fredensborg kommunes plejecentre. Der lægges vægt på at alle beboere får mulighed for at benytte klippekort, også de svageste ældre.


Klippekortet skal bruges til opgaver, der ligger udover den eksisterende plejeindsats.


Opgaverne kunne forventes at være fx gåtur, indkøbsture, en snak om løst og fast, oprydning/sortering i skuffer og skabe mm.


Til udførelse af klippekort vil det enkelte plejecenter enten kunne ansætte en fast medarbejder til udførelse af klippekort eller fordele dette mellem flere medarbejdere.


Der skal aflægges regnskab til sundheds- og ældreministeriet for 2017, senest 1. april 2018 samt en status på brug af klippekort 2017 senest 15. november 2017.

Alle timer der bruges til udførelse af klippekort skal revisionsgodkendes. Derfor skal alle forbrugte timer registreres for hver enkelt beboer på plejecenteret og efterfølgende samlet sendes til økonomiafdelingen.


Der er i alt 277 plejehjemsbeboere, der kan få glæde af ordningen.


Ordningen træder i kraft 1. april 2017. Der arbejdes for at beboerne kan anvende 52 klip i 2017, selv om ordningen først træder i kraft 1. april.


Der gennemføres en informationskampagne over for beboere og pårørende og der er udarbejdet en pjece om ordningen (bilag 2).

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Indstillingen godkendt.