Nr.12 - Godkendelse af dagsorden

Henriette Brandt Pedersen (Ø), Lars Egedal (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-03-2017

Dagsorden godkendt.