Nr.38 - Orienteringspunkter

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017

  • Orientering om Øresundshjemmet.
  • Orientering om studietur til Fredericia og Vejle Kommuner, og til KL’s Social og Sundhedspolitiske Forum
  • Orientering om køkkenpulje. Der er givet afslag på ansøgning vedrørende det nye plejecenter. Der er søgt på restpuljen til anretterkøkken på Benediktehjemmet.