Nr.37 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om sager på vej

Sagsfremstilling og økonomi


Juni

 • Orientering om BDO-forløb med gennemgang af sager.
 • Budgetrevision. Status handicap forventet 2017
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Opfølgning på studiebesøg i Fredericia og Vejle
 • Temadrøftelse af muligheder ved skærmbesøgAugust  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Statistik ankeafgørelser 1. halvår 2017
 • Budgetrevision 30/6 – Status handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer


September  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)

 • Status på hjemmeplejen
 • Status nyt plejecenter

 


Oktober

 • Temadrøftelse kvalitetstandarder børneområdet


November   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Værdighedspulje 2018
 • Status på handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer


December

 • Status handicap forventet 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017

To nye sager til august:

 • Orientering om god sagsbehandlingsskik.
 • Sund By Netværk.