Nr.33 - Udmøntning af masterplan på handicapområdet

Sagsnr.: 17/5342

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om udmøntningsplan for masterplan for Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog ny masterplan for Handicap og Socialpsykiatri den 27. marts 2017.

Udmøntning og implementering af masterplanen skulle efterfølgende konkretiseres over for Social-og Seniorudvalget.


Udvalget blev på april mødet orienteret om den differentierede opfølgning i handicapsagerne.


De resterende initiativer omfatter:


 • Beskyttet beskæftigelse. Kan vi selv inkludere borgere i køkkener, materielgården, private virksomheder, cafédrift mm
 • Inddrage forældre mere aktivt i sagerne, især omkring ændringer omkring overgang fra barn til voksen.
 • Gennemgang af dyre foranstaltninger i form af skole-dagbehandlingstilbud på børneområdet.
 • Pædagogisk huslejestøtte.
 • Undersøge mulighed for at betale opskrivningsgebyr til boligselskaber for udsatte borgere.
 • Kvalitetsstandarder
 • Angstgrupper eller lignende tilbud, f.eks. i samarbejde med familieafdeling og jobcenter.
 • Hjemtagelse af alkoholbehandling
 • Fokus på grundtakster. Taskforce-indsats.
 • Styrkelse af sagsbehandling og kompetenceudviklingsforløb.
 • Støtte i eget hjem (§85)
 • Samarbejde med frivillige som HEADSPACE og andre
 • STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning)
 • Boliger med fleksibelt støttekorps
 • Opgangsfællesskaber eller midlertidige boliger á la Mølledammen.

 Der foreligger nu en handle-og tidsplan for disse initiativer (bilag1)


Social- og Seniorudvalget forelægges en kvartalsmæssig status for denne handle- og tidsplan.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 15-05-2017

Initiativerne i masterplanen blev gennemgået og drøftet. Orienteringen blev taget til efterretning.