Nr.49 - Orienteringspunkter

Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Orientering om tilskud til Benediktehjemmet fra køkkenpulje.

Orientering om KKR dialogmøde 21.6.17.

Orientering om digitalt nyhedsbrev.

Orientering om økonomi-aftale er indgået mellem regeringen og KL.

Orientering om besøg af delegation fra Polen.