Nr.48 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om planlagte sager

Sagsfremstilling og økonomiAugust  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Statistik ankeafgørelser 1. halvår 2017
 • Budgetrevision 30/6 – Status handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer
 • Kvalitetsstandarder børnehandicap
 • Sagsbehandling på handicapområdet
 • Sund-By netværk


September  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)

 • Status på hjemmeplejen
 • Status nyt plejecenter

 


Oktober

 • Status på masterplan-initiativerNovember   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Værdighedspulje 2018
 • Status på handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer


December

 • Status handicap forventet 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Ingen nye punkter.