Nr.47 - Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 17/12009

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger

Aktuelt er der 1 borger på venteliste til en plejebolig. Denne borger er fra egen kommune. Der er aktuelt 9 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 10 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 1 borger på ventelisten. Det er et fald på 9 borgere.


Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.


Ældreboliger

Aktuelt er der 20 borgere på venteliste til en ældrebolig. Af disse borgere er 14 fra Fredensborg Kommune og 6 fra anden kommune. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede der ligeledes 20 borgere på en ældrebolig.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Orientering taget til efterretning.