Nr.42 - Besøg i Vejle/Fredericia og deltagelse i KL Forum 2017

Sagsnr.: 17/12161

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Opsamling fra KLs Social- og Sundhedspolitiske Forum besøg i Vejle og Fredericia Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

En gruppe fra Social- og Sundhedsudvalget deltog i KLs Social- og sundhedspolitiske Forum den 10. – 11. maj 2017. Forinden besøgte gruppen Vejle og Fredericia Kommune til inspiration på det specialiserede voksenområde. Notat fra besøg i Fredericia og Vejle, samt notat fra KL-møde forelægges udvalget til drøftelse.


Inspirationen fra disse besøg vil bidrage til videreudvikling af Masterplanen på Handicapområdet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At udvalget drøfter opsamlingen fra besøg med henblik på eventuel inspiration til nye initiativer på området.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-06-2017


Udvalget kvitterer for et inspirerende besøg.


Udvalget ser gerne, at administrationen som overligger for de øvrige initiativer i masterplanen arbejder videre med en større fokus på aktivering af borgernes og pårørendes egne ressourcer ud fra tankegangen om, at mestring af eget liv giver øget livskvalitet.