Nr.4 - Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/36688

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje-og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.

 

Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.

 

Plejeboliger

Aktuelt er der 10 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 5 fra egen kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 6 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.

 

Ved sidste orienteringssag ventede 27 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 10 borgere på ventelisten. Det er et fald på 17 borgere.

 

Aktuelt overholder Fredensborg Kommune plejeboliggarantien.

 

Ældreboliger

Aktuelt er der 20 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 15 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 8 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i en anden kommune.

 

Ved sidste orienteringssag ventede 11 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 20 borgere på ventelisten. Det er en stigning på 9 borgere.

 

Aktuelt er vi i gang med udfasning af plejehjemspladser på plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Vi har 7 borgere ud af tidligere 10 mulige, der fortsat bor på plejecenter Louiselund, i Hørsholm.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.