Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-01-2017

Dagsorden godkendt