Nr.96 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Dagsorden godkendt.