Nr.106 - Orienteringspunkter

Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Formanden orienterede om resultat af og proces for afvikling af Seniorrådsvalget.


Administrationen orienterede om, at det private alkoholtilbud Dyscon har stævnet kommunen med et krav om 1,3 mio. kr.