Nr.100 - Serviceprofil for Tandplejen 2018

Sagsnr.: 17/26164

 
Carsten Wulff (V), Pia Bødtker (A), Henriette Brandt Pedersen (F)

Beslutningstema

Serviceprofil for Tandplejen 2018 er til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Serviceprofilen er en generel information til borgerne om det serviceniveau, de kan forvente i Tandplejen i Fredensborg Kommune. Området er reguleret efter bestemmelser i Sundhedsloven.


Formålet med Serviceprofilen er at sikre sammenhæng mellem de politiske beslutninger om serviceniveauet og de konkrete ydelser til borgerne.


Serviceprofilen revideres en gang årligt på baggrund af det vedtagne budget.


Alle Tandplejens tilbud fra 2017 fortsætter i 2018.


Call center, ankomstterminaler og infoskærme

Tandplejen har ikke længere en medarbejder siddende i klinikkernes venteværelser, fordi der er indført en call-center løsning, så der nu er én indgang til Tandplejen pr. telefon. Ved at vælge en telefoniløsning i et tæt samarbejde med Tandplejen i Helsingør, kan brugerne få kontakt ikke alene til klinikkerne i Kokkedal og i Humlebæk, men også til Tandreguleringsklinikken i Snekkersten via ét telefonnummer.


I venteværelserne er opsat ankomstterminaler, hvor brugerne selv melder deres ankomst ved hjælp af sundhedskort eller ved at indtaste cpr nummer.


Der er også opsat infoskærme, hvor brugerne kan finde svar på spørgsmål om åbningstider og andre praktiske informationer. Infoskærmene giver herudover oplysninger om tandsundhed, tandskader mm.


De klinikassistent-ressourcer, der tidligere var knyttet til at betjene venteværelserne og telefonerne, bruges nu til dels i call-centeret og dels i det kliniske arbejde.


Call-centerfunktionen er etableret i overensstemmelse med budgetforlig 2018 – 2021


Ny lovgivning 2018

Tandplejen afventer udmøntning af ny lovgivning pr. 1.1.2018, der kan medføre ændringer i Serviceprofilen for 2018.


Den tilpassede Serviceprofil for Tandplejen vil i givet fald blive forelagt udvalget til ny behandling.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

sundhedsloven

Kompetence

Social – og Seniorudvalget.

Kommunikation

Serviceprofilen lægges på www.fredensborg.dk

Indstilling

1.    At Serviceprofil for Tandplejen 2018 godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-12-2017

Den administrative indstilling godkendt.