Nr.59 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Orientering om planlagte sager

Sagsfremstilling og økonomi

September 


 • Temadrøftelse af styringen på handicapområdet
 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Kvalitetsstandarder børnehandicap
 • Slutevaluering - frikommune


Oktober  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)

 • Status på hjemmeplejen
 • Status nyt plejecenter
 • Status på indsatsen for den ældre mediciske patient

 


Oktober

 • Status på masterplan-initiativerNovember   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Værdighedspulje 2018
 • Status på handicap forventet 2017
 • Status på masterplan-initiativer


December

 • Status handicap forventet 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Intet at bemærke.