Nr.55 - Opfølgning på Masterplan 2017

Sagsnr.: 17/5342

 

Beslutningstema

Orientering om status på Masterplan 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog masterplan for 2017 for Handicap og socialpsykiatri den 27. marts 2017. Udmøntning og implementering skulle efterfølgende konkretiseres over for Social-og seniorudvalget.


Udvalget blev præsenteret for en konkretiseret masterplan i maj 2017 og i vedlagte masterplan gives en aktuel status for de vedtagne initiativer.


Den økonomiske effekt af masterplanen er sat til 5 mio, hvilket er et ambitiøst mål. Den hidtidige effekt i de første måneder er ikke opgjort endnu. Opfyldelse af det økonomiske mål kræver dog at det lykkes med alle indsatser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At status for masterplanen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orientering og opfølgning på masterplanen taget til efterretning.