Nr.53 - Ansøgning om puljemidler til demensvenligt samfund

Sagsnr.: 17/16093

 

Beslutningstema

Orientering om ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje til understøttelse af demensvenligt samfund

Sagsfremstilling og økonomiSundhedsstyrelsen har udbudt en pulje til :

”Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund”


Fredensborg har i samarbejde med Allerød, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner indgået et partnerskab om i fællesskab at søge denne pulje med henblik på at skabe et Demensvenligt Nordsjælland.


Formålet med projektet er at udvikle et demensvenligt Nordsjælland, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv, og mødes med forståelse og venlighed. Målet er at skabe et samfund på tværs af kommuner, hvor demens ikke er tabuiseret, og ikke fører til isolation og ensomhed, fordi der i samfundet er viden om og forståelse for demens og konsekvenserne af sygdommen, og der er inkluderende fællesskaber, der kan forebygge eller bryde ensomhed og isolation.


Tanken er at gennemføre en bredt forankret generisk oplysningskampagne på tværs af kommunerne. Kampagnen udvikles og gennemføres i samarbejde med de aktører, der er målgruppen, f.eks. politi, chauffører, jobcenter, butikspersonale, frivillige mv., således at det er relevant for målgruppen, fordi det taler ind i hverdagssituationer, hvor målgruppen møder mennesker med demens. Partnerskabet skal i samarbejde med aktørerne, der er målgruppen, sikre, at oplysningskampagnen gentages løbende. (spor 1.1). Derudover gennemføres løbende oplysningsaktiviteter i de nærmiljøer, hvor konkrete borgere har deres gang, og skal have mulighed for fortsat have det på en tryg og værdig måde, f.eks. i det lokale boligområde, nabolag, kirken, det lokale supermarkedet mv.


Der er ansøgt om ca. 1,3 mio til projektet, dertil skal lægges ca 100.000 i egenfinansiering for Fredensborg Kommunes vedkommende. Dette erlægges i form af medarbejdertimer.


Der forventes svar på ansøgningen i efteråret 2017 og aktiviteterne planlægges til 2018

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 21-08-2017

Orienteringen taget til efterretning.