Nr.28 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

Maj  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)


 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Status nyt plejecenter
 • Konkretisering af masterplan 2017 på handicapområdet

Juni

 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder børneområdet
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Opfølgning på studiebesøg i Fredericia og Vejle


August  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


September

 • Status handicap forv. 2017

Oktober

 • Status nyt plejecenter


November   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


December

 • Status handicap forv. 2018
 • Kvalitetstandarder 2018
 • Hoveduddeling af Puljen til Frivilligt Socialt arbejde
 • Serviceprofil for Sundhedsplejen
 • Serviceprofil for Tandplejen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-04-2017

Listen over sager på vej blev taget til efterretning, med ny sag med status på ankesager til august, jf. dagsordenspunkt 25.