Nr.22 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-04-2017

Dagsorden godkendt.