Nr.78 - Fastsættelse af mødekalender for Byråd og fagudvalgene i 2017 - SSU

Sagsnr.: 16/16709

 

Beslutningstema

Forslag til mødeplan for Byråd og fagudvalgene 2017. Social- og Seniorudvalget skal alene tage stilling til forslag til egne mødedatoer.

Sagsfremstilling og økonomi

Mødestart kl. 17:30


Mandag den 16. januar

Mandag den 6. februar

Mandag den 13. marts

Torsdag den 6. april

Mandag den 15. maj

Mandag den 6. juni

Mandag den 21. august

Mandag den 11. september

Mandag den 9. oktober

Mandag den 13. november

Mandag den 4. decemberØvrige møder i kommitèer, råd, m.m. vil blive tilføjet kalenderen, når mødedatoerne er offentliggjort.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Kommunikation

Mødedatoerne vil blive offentliggjort på www.fredensborg.dk

Indstilling

At forslag til mødekalender godkendes.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 13-09-2016

Mødet blev aflyst.


På mail besluttede udvalget at godkende mødekalenderen.