Nr.97 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December:

  • Kvalitetsstandarder 2017

·         Hoveduddeling af § 18 midler                    

·         Frivilligcharter Fredensborg

·         Opfølgning på økonomi og sagsgennemgang                       

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-11-2016

Orienteringen taget til efterretning.