Nr.36 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri
  • Valg af indsatser til understøttelse af værdighedspolitik

 

 

Maj

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri
  • Valg af boligselskab til nyt plejecenter
  • Aktivitetsbestemt medfinansiering

 

 

Juni

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri
  • Venteliste plejebolig
  • Årsrapporter tilsyn

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-03-2016

Tilføjes sag vedr. frivillig indsats på plejecentre samt sag om kørsel af børn til Karlebo Specialbørnehave.


Næste møde afholdes på Humlebæk Skole, Baunebjergvej med markvandring ift. det nye plejecenter