Nr.50 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri, herunder overvejelser om yderligere initiativer
 • Forebyggende hjemmebesøg – nyt kvalitetsstandard
 • Årsrapporter tilsyn
 • Gruppeforløb i Socialpsykiatrien

 

August

 • Skema A nyt plejecenter
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

September

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

Oktober

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

November

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

December

 • Kvalitetsstandarder 2017
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.