Nr.48 - Orientering om venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 16/10296

 

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsfremstilling og økonomi


Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje-og ældreboliger. I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtiget til at opfylde plejeboliggarantien. Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre (generelle venteliste). Borgere der blot søger enkelte eller et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Plejeboliger

Aktuelt er der 27 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er 15 fra egen kommune og 12 fra anden kommune. Der er aktuelt 4 Fredensborg borgere, som søger plejebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 24 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 27 borgere på ventelisten. Det er en stigning på 3 borgere.


Aktuelt overholder kommunen plejeboliggarantien for Fredensborg borgere, mens det derimod ikke er muligt at overholde plejeboliggarantien for 5 borgere fra andre kommuner.


Ældreboliger

Aktuelt er der 11 borgere på venteliste til ældrebolig. Af disse borgere er 6 fra Fredensborg Kommune og 5 fra anden kommune. Der er aktuelt 7 Fredensborg borgere, som søger ældrebolig i en anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 12 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 11 borgere på ventelisten. Det er et fald på 1 borger.


Vi benytter aktuelt fortsat 10 ud af 10 mulige pladser på plejecenter Louiselund i Hørsholm.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og seniorudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-05-2016

Orienteringen taget til efterretning.