Nr.56 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-06-2016

Dagsorden godkendt.