Nr.5 - Henvendelse vedrørende overførsel af uforbrugte § 18 midler

Sagsnr.: 15/38727

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om overførsel af uforbrugte § 18 midler.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en ansøgning fra foreningen Dansk Folkehjælp vedrørende overførsel af uforbrugte § 18-midler.


Ved uddelingsmødet i december 2014 bevilligede Social- og Seniorudvalget 47.500 kr. af puljen til frivilligt socialt arbejde til foreningen Dansk Folkehjælp. Midlerne er til anvendelse i 2015, og de er bevilliget til julehjælp til fattige børnefamilier.


Grundet afdelingsformandens død er projektforløbet blevet forsinket, og foreningen får derfor ikke brugt alle de bevilligede midler i 2015.


Dansk Folkehjælp ønsker derfor at overføre de uforbrugte midler til foreningens 2016 budget, hvor de skal bruges til julehjælp til fattige familier.


Administrationen gør opmærksom på, at Dansk Folkehjælps Fredensborg Afdeling ikke har søgt om tilskud for 2016.


På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at ansøgningen imødekommes.   

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Serviceloven.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller


  1. At udvalget meddeler dispensation, således at Dansk Folkehjælp kan overføre uforbrugte § 18 midler for budget 2015 til foreningens 2016 budget under forudsætning af, at midlerne anvendes til julehjælp til fattige familier, som de blev bevilliget til.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Administrationens indstilling vedtaget.