Nr.3 - Orienteringspunkter

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Dagsordenpunktet udgik. Se tilsvarende orienteringspunkt i dagsordenens pkt. 13.