Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Dagsordenen godkendt.