Nr.12 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Hans Nissen (A), Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Sager på vej 2016

 

 

 

Januar

 

 • Status på handleplan Handicap
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • §18 midler

 

Februar

 

 • Venteliste plejebolig
 • Økonomi ældreområdet
 • Temadrøftelse om Værdighed i ældreplejen
 • Potentiale ved udbud af plejecentre
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Forebyggelsesrådet for ældrebefolkningen – Handlingsplan for fysisk aktivitet
 •  

 

 

Marts

 

 • Årsrapporter tilsyn
 • Status aktivitetsbestemt medfinansiering
 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Valg af boligselskab til nyt plejecenter
 • Revision af politikker
 • Værdighedspolitik

 

 

April

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 •  

 

 

Maj

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

Juni

 • Status på Handicap og Socialpsykiatri
 • Venteliste plejebolig

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-01-2016

Orientering taget til efterretning.


Der tilføjes en sag om Status på kørslen til Karlebo Specialbørnehave i marts 2016.