Nr.15 - Godkendelse af dagsorden

Lars Egedal (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 08-02-2016

Dagsorden godkendt.