Nr.111 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Januar


 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Status handicap regnskab 2016 og forv. 2017
 • Program for tematur på handicapområdet for udvalget til andre kommuner
 • Lokalt frivilligcharter

Februar


 • Udviklingen i visiterede timer og borgerbehov på ældreområdet
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder botilbud og dagtilbud
 • Brugerundersøgelse madtilbud til ældre

Marts    Besøg på benediktehjemmet


 • Ny Masterplan for handicapområdet
 • Indsatsen for borgere med demens
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig
 • Forsøg med skærmbesøg i hjemmeplejen


April


 • Status på de forebyggende besøg (75+ årige)
 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder STU
 • Status projekter under værdighedspuljen


Maj  Besøg på Mergeltoften (hjemmeplejen)


 • Status på indsatsen for den ældre medicinske patient
 • Status nyt plejecenter

Juni

 • Status handicap forv. 2017
 • Temadrøftelse kvalitetstandarder børneområdet


August  Besøg på Egelunden


 • Tilsyn årsrapporter 2016
 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


September

 • Status handicap forv. 2017

Oktober

 • Status nyt plejecenter


November   Besøg på Øresundshjemmet

 • Venteliste plejehjem og ældrebolig


December

 • Status handicap forv. 2018
 • Kvalitetstandarder 2018

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Orienteringen taget til efterretning. Besøget på Øresundshjemmet flyttes til oktober