Nr.109 - Navnevalg - Nyt Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sagsnr.: 14/2152

 

Beslutningstema

Social og Seniorudvalget skal tage stilling til navn af det kommende pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med kåring af vinderprojektet af Fredensborg Kommunes kommende pleje- og rehabiliteringscenter blev der samtidig åbnet for en konkurrence omkring navngivning af det nye center.


Der er indkommet en del forslag (vedlagt som bilag), der på hver deres måde bidrager til et egnet navn. Der har siden projektets start været arbejdet med at skabe et sted, der har flere funktioner end at være en bolig for plejekrævende borgere og midlertidige boliger for borgere, der har behov for rehabilitering. Ambitionen er, at der skabes aktiviteter på flere fronter, så stedet bliver et aktiv for området.


Administrationen anbefaler derfor at nedenstående bliver taget i betragtning i forbindelse med valg af navn til stedet:


  • Navnet har relation til områdets beliggenhed i Humlebæk.
  • Navnet får borgerne til at reflektere over, at dette er et sted der vælges til, da navnet skaber en positiv værdi for sine funktioner.
  • Det bør undgås at anvende pleje- og rehabiliteringscenter, plejehjem, plejecenter eller lignende i navnet, da stedet skal modtage borgere i alle aldre til både genoptræning og rehabilitering, hvorfor det kan have en negativ værdi klang for specielt den yngre del af borgerne.
  • Der forventes etableret lægepraksis på anden sal og her er der mulighed for at andre sundhedsfaglige tilbud kan indgå i ledig kapacitet.
  • Der arbejdes ligeledes med at inddrage de omkringliggende institutioner, så der skabes liv i og omkring stedet, hvorfor signalværdien i navnet skal være tiltrækkende og proaktivt.
  • Bygningerne etableres på hver sin side af et levende hegn, hvorfor idéen til at inddrage dette i navnet kunne være relaterende til området.


Af de foreslåede navne er det følgende der bedst lever op til kriterierne:

Baunehøj , Boserup Have , Dagelykkehus, Humle Hegnet, Humlebæk Have eller Hegnets HaveVedlagt bilag med alle navneforslag.

Bevilling

Ikke relevant.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

At udvalget navngiver det nye pleje- og rehabiliteringscenter i Humlebæk

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Sagen blev udsat.