Nr.101 - Erfaringer med specialkørsel af HB busser

Sagsnr.: 15/32442

 

Beslutningstema

Dialog med forældre til børn, der transporteres af HB Busser til skole og børnehave

Sagsfremstilling og økonomi

Social-og Seniorudvalget har i flere tilfælde drøftet specialkørslen til skole og børnehave foranlediget af klager fra forældre.


På mødet den 10.10 besluttede udvalget at invitere en eller flere af de borgere, der har henvendt sig til foretræde i udvalget.

Kompetence

Social-og Seniorudvalget

Indstilling

At udvalget har dialog med forældrene om den aktuelle situation omkring kørslen

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 06-12-2016

Nadja Thulin, Max Lorentzen, Niclas Legaard og Henriette Agathon Heidemann var mødt vedrørende kørsel af handicappede børn.


Udvalget ønsker en fornyet juridisk vurdering af HB bussers opfyldelse af kontrakten, herunder chaufførernes uddannelse og rettidighed samt indhentelse af erfaringer fra Helsingør kommune. Formanden drøfter et muligt fællesmøde med Børne-Skoleudvalget med formanden for Børne-Skoleudvalget.