Nr.74 - Orienteringspunkter

Lars Egedal (V)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 22-08-2016

Orientering om tilmelding til pensionistudflugten for politikere blev givet.


Leder af Lystholm, Charlotte Dyrby er ansat som leder af det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter. Charlotte Dyrby forbliver som leder af Lystholm under byggeriet.


Lars Egedal (V) var fraværende under behandling af sagen.