Nr.73 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling i 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

 

September

·         Forlængelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Fredensborg

 

 

 

Oktober

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri

 

 

November

 

 

December

  • Kvalitetsstandarder 2017

·         Hoveduddeling af § 18 midler                    

·         Frivilligcharter Fredensborg                       

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 22-08-2016

Orienteringen taget til efterretning.


Lars Egedal (V) var fraværende under behandling af sagen.