Nr.43 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 45: Kørsel til Karlebo Specialbørnehave.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Sagen drøftet. Fornyet opfølgning på mødet i maj.