Nr.42 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Maj

·         Valg af bygherre/boligselskab til nyt plejecenter

  • Aktivitetsbestemt medfinansiering
  • Forebyggende hjemmebesøg ny kvalitetsstandard

 

 

Juni

  • Status på Handicap og Socialpsykiatri, herunder overvejelser om yderligere initiativer
  • Venteliste plejebolig
  • Årsrapporter tilsyn

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 11-04-2016

Taget til efterretning.


Kørsel til Karlebo Specialbørnehave følges fortsat tæt og sættes på dagsordenen på de kommende møder.