Nr.99 - Sager behandlet på lukket møde

Carsten Wulff (V)

Sagsfremstilling og økonomi

  1. Implementering af budgetreduktioner på plejecentrene
  2. Fornyelse af behandlingsaftale om socialtandpleje

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-09-2015

Sag nr. 101 Implementering af budgetreduktioner på plejecentrene

Ad indstillingens pkt. 1: Administrationens indstilling vedtaget.

Ad indstillingens pkt. 2: Administrationens indstilling faldt efter afstemning.

Imod stemte 4: Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Kristian Hegaard (B) og Henriette Brandt Pedersen (Ø)

For stemte 2: Lars Egedal (V) og Kim E. Jensen (O), Fraværende Carsten Wulff (V)


Sag nr. 102 Fornyelse af behandlingsaftale om socialtandpleje

Administrationens indstilling vedtaget.