Nr.125 - Orienteringspunkter

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Administrationen orienterede om, at der på udvalgsmødet i december forelægges en sag om et endages-besøg i demens-landsbyen Hogeweyk i Holland den 3. februar 2016.