Nr.123 - Sager på vej til Social- og Seniorudvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

December 2015

  • Status Handicap og Socialpsykiatri
  • Orientering om årlige styringsdialogmøder
  • Indstilling af tildeling af § 18-midler 2016
  • Valg af boligselskab til plejecenterbyggeri

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Orientering taget til efterretning.