Nr.112 - Godkendelse af dagsorden

Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 09-11-2015

Dagsordenen blev godkendt.