Nr.36 - Sager på vej til Social- og Senioruidvalget

Sagsnr.: 13/46802

 
Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Udvalget orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

April 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Fornyelse af udlejningsaftale for Boligselskabet Borgerbo
 • Etablering af et Børnesamråd
 • Vedtægter aktivitetscentre

·         Status projekt Mølledammen

Maj 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Ledelsesinformation v.Rehfeld
 • Forslag til ny model for fordeling af §18 –midler

Juni 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Udvikling i aktivitetsbestemt medfinansiering

·         Restfordeling af eventuelle ubrugte midler i §18 puljen.

 • Udbud hjemmepleje

August 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri
 • Status aktivitetsbestem medfinansiering

 

September 2015

 • Status Handicap og Socialpsykiatri

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-03-2015

Orientering taget til efterretning.


Næste møde forventes afholdt i Specialbørnehaven i Karlebo.