Nr.35 - Status på Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 15/6981

 
Carsten Wulff (V), Lars Egedal (V)

Beslutningstema

Orientering om igangværende indsatser og økonomisk status på Handicap og Socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Det samlede korrigerede nettobudget for Handicap og Socialpsykiatri er på 268,340 mio. kr. efter Byrådets beslutning af 23/2 2015 om en reduktion på 8 mio. kr., så budgettet er på niveau med oprindeligt budget 2014 – tillagt almindelig pris- og lønfremskrivning.

 

Denne budgetreduktion er endnu ikke fordelt på de enkelte delområder. Forudsætningerne for de almindelige økonomiske beregninger påvirkes af beslutningerne i den fremlagte handleplan med tilhørende kvalitetsstandarder. Den almindelige status på igangværende initiativer, økonomi, antal sager samt enhedspriser på området, udgår derfor i denne måned.

 

Effekten af handleplanen suppleres af de øvrige igangværende administrative indsatser på området, hvor der aktuelt er 21 udviklingsaktiviteter i gang. Udviklingsaktiviteterne fordeler sig på følgende måde:

  • 6 indsatser omhandlende ledelsesinformation/analyser
  • 12 indsatser omhandlende effektivisering/besparelser
  • 3 indsatser omhandlende kvalitetsudvikling

 

Der er et forbrug ultimo januar 2015 på 24,6 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 9,15.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 16-03-2015

Orientering taget til efterretning.