Nr.6 - Venteliste Pleje- og Ældreboliger m.v.

Sagsnr.: 14/44950

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Orientering om aktuel venteliste til plejeboliger, ældreboliger og Lindegården. Derudover orientering om vores igangværende samarbejde med Hørsholm kommune vedrørende plejeboliger i Plejecenter Louiselund.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalget orienteres løbende om aktuel status på ventelister til pleje- og ældreboliger.


I forhold til plejeboliger er kommunen forpligtet til at opfylde plejeboliggarantien.


Plejeboliggarantien er på to måneders ventetid efter visitation.


Plejeboliggarantien omfatter de borgere, der søger bredt blandt alle kommunens plejecentre.


Borgere, der søger et specifikt plejecenter er ikke omfattet af plejeboliggarantien.


Aktuelt er der 24 borgere på venteliste til plejebolig. Af disse borgere er de 19 fra Fredensborg kommune og 5 borgere fra anden kommune. Der er aktuelt 3 Fredensborg borgere, som søger bolig i anden kommune.


Ved sidste orienteringssag ventede 26 borgere på en plejehjemsplads, hvor der på nuværende tidspunkt er 24 borgere på ventelisten. Det er et fald på 2 borgere.


Ved sidste orienteringssag ventede 23 borgere på en ældrebolig, hvor der på nuværende tidspunkt er 22 borgere på ventelisten. Det er et fald på en borger.


Aktuelt overholder vi plejeboliggarantien.


Mange borgere vælger at søge specifikt, fremfor at være omfattet af plejeboliggarantien.


Fredensborg kommune benytter alle 5 mulige pladser, på Plejecenter Louiselund, i Hørsholm. Aftalen er at pladserne skal øges til 10 pladser i 2015. Allerede nu er den første borger på venteliste til en bolig på Louiselund.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Lov om social service

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Elektroniske bilag

Venteliste pleje- og ældreboliger m.v. pr. 01.12.2014

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Orientering taget til efterretning.