Nr.4 - Orientering om indsatser for udsættelsestruede borgere

Sagsnr.: 14/45249

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der orienteres om indsatser for udsættelsestruede borgere i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Udvalgsformand Hans Nissen (A) har bedt om at få en sag sat på dagsordenen med orientering om indsatser for udsættelsestruede lejere i alment boligbyggeri.

 

Indsatsen for at begrænse antallet af udsættelser er en del af boligsociale indsatser.En lejer kan risikere at blive sat ud af sin bolig, når lejer ikke betaler sin husleje eller andre beløb, der skal betales for at bo.


En udsættelse kan indebære menneskelige og økonomiske omkostninger for den udsættelsestruede borger og dennes familie og mulige økonomiske udfordringer for både den enkelte boligorganisation og for kommunen.

 

Kommunens handlemuligheder for udsættelsestruede borgere

Arbejdsmarkeds - og Erhvervsudvalget fik på mødet den 16. september 2014 (sag nr. 14/1467) en orientering om kommunens handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede borgere. Indsatserne administreres af Borgerservice. Orienteringen er vedlagt som bilag.

 

Boligorganisationernes indsatser

Administrationen er bekendt med, at Boligkontoret Danmark har iværksat et konkret projekt ’Stop Udsættelser’. De samarbejder med 3B om projektet. Det er finansieret med statslige midler og har bl.a. til formål at reducere antallet af udsættelser med 33 pct. over en treårig projektperiode.


Tillige har KAB (Fredensborg Boligselskab) iværksat et fireårigt projekt ’Gældsrådgivning ved køkkenbordet’, der er et tilbud til alle beboere, som har brug for økonomisk råd og vejledning.


Administrationen har rettet henvendelse til de øvrige boligorganisationer med afdelinger i Fredensborg Kommune for at afdække, om de har tilsvarende projekter i gang i forhold til udsættelsestruede lejere. Ingen af de fire andre boligorganisationer med ejendomme i Fredensborg Kommune har på nuværende tidspunkt lignende indsatser eller projekter, der minder om projekt ”Stop Udsættelser”.


Projekt Stop Udsættelser

Boligforeningen 3B (Egedalsvænge) og Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal (administreret af Boligkontoret Danmark) deltager i projektet Stop udsættelser.


Begge foreninger tilkendegiver en positiv effekt af indsatserne i projektet. Både i Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal og i Egedalsvænge er antallet af udsættelser reduceret med over 40 pct. gennem den treårige projektperiode.

 

Projektet fokuserer på tre indsatser:

  • Opsøgende arbejde ift. lejere, som modtager en ophævelse af lejemålet.
  • Tilbud om økonomisk rådgivning til lejere, som henvender sig ift. huslejerestance/afdragsordning.
  • Tilbud om økonomisk rådgivning til nye lejere.

 

Under punktet deltager projektleder Maria Wiktoria Karolini Boligkontoret Danmark for at give en uddybende orientering om projektets indsatser og resultater samt give et indblik i, hvem de typiske udsætningstruede lejere er. Borgerservicechef Henrik Vendelboe deltager ligeledes under punktet.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen om indsatser for udsættelsestruede borgere tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 12-01-2015

Sagen blev udsat.