Nr.19 - Dispensationsansøgning Øresundshjemmet

Sagsnr.: 15/2732

 

Beslutningstema

Godkendelse af dispensation for etablering af køkkener i 12 boliger på Øresundshjemmet.

Sagsfremstilling og økonomi

Øresundshjemmet blev ombygget i år 2000.

I den forbindelse blev boligerne indrettet uden et køkken.

Normalt skal almene ældreboliger skal have eget toilet og bad. Som udgangspunkt skal der være køkken i boligerne.

 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde, jf. almenboligloven § 110, stk. 2, dispensere fra kravet om køkken i boligen.

 

Udbetaling Danmark har gjort kommunen opmærksom på, at der mangler dokumentation for dispensation for etablering af køkkener i 12 boliger på Øresundshjemmet Øresundsvej 52, bolig 20 til 31.  

 

 

Beboere er derfor ikke berettiget til boligstøtte, men udelukkende til den lavere boligydelse.

 

Administrationen har ikke kunne fremfinde den oprindelige dispensation, hvorfor det anbefales at berigtige sagen ved at meddele dispensation nu.

 

Med denne dispensation forventes det at Udbetaling Danmark udbetaler forskellen mellem boligydelsen og boligstøtten.

Det drejer sig kun om få beboere, da kommunen for overgangen til Udbetaling Danmark har udbetalt boligstøtte.

 

Kompetence

Social- og Seniorudvalget.

Indstilling

  1. At der meddeles dispensation for etablering af selvstændige køkkener i boligerne 20-31, Øresundshjemmet, Øresundsvej 52, Humlebæk,

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 04-02-2015

Administrationens indstilling vedtaget.